ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน


กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

โพสต์3 ก.ย. 2563 00:47โดยโรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2563 00:58 ]

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
         เมื่อวันที่  26  สิงหาคม 2563  โรงเรียนบ้านกกทอง ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
ณ  โรงเรียนบ้านกกทอง  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นประชาชน เยาวชนไทยให้มีความตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      

      

        
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

โพสต์17 มิ.ย. 2563 02:05โดยโรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลยโรงเรียนบ้านกกทอง โดยนายสุพจน์  นาเลาห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกทอง  มอบหมายครูประจำชั้นออกกำกับ ติดตาม  เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้ DLTV    ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    โดยครูได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อแจกใบงานทำที่บ้าน  รับฟังปัญหา  ชี้แนะแนวทาง  ทำความเข้าใจ  แก้ปัญหาร่วมกัน ระหว่างโรงเรียน  ครู ผู้ปกครอง  สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม  

1-2 of 2