กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

โพสต์3 ก.ย. 2563 00:47โดยโรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2563 00:58 ]
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
         เมื่อวันที่  26  สิงหาคม 2563  โรงเรียนบ้านกกทอง ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
ณ  โรงเรียนบ้านกกทอง  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นประชาชน เยาวชนไทยให้มีความตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      

      

        
Comments