ติดต่อเรา : Contact

ที่อยู่ : 
162 หมู่ 3 ตำบลกกทอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
       42000
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1042520051
รหัส smis 10 หลัก : 1042010010
ระยะจากโรงเรียนถึงอำเภอ : 25 กิโลเมตร
ระยะจากโรงเรียนถึงเขตพื้นที่การศึกษา : 32 กิโลเมตร
โทรศัพท์ผู้บริหาร : 095-651-9935
E-mail : kokthong@loei1.go.thแผนที่ (นำเข้าจาก Google Map)

โรงเรียนบ้านกกทอง
Comments