ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563

ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน
      สรุปเรื่องร้องเรียน การร้องเรียนโรงเรียนบ้านกกทอง
         >>  ปี 2563  ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุกข์ที่โรงเรียนบ้านกกทอง

เอกสารแนบ

ą
โรงเรียนบ้านกกทอง อําเภอเมืองเลย,
18 มิ.ย. 2563 21:50
Comments